Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Referat fra bestyrelsesmøde d. 26-04-2011

Dagsorden:

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde
 2. Nyt fra formanden
 3. Nyt fra kassereren
 4. Nyt fra havnene
 5. Nyt fra udvalgene
 6. Eventuelt

 

Tilstede: Jørn Møller (JM), Per Petersen (PP), Carlo Nielsen (CN), Svend Tougaard (ST), Jakob Andersen (JA), Paula Andersen (PA) samt Jan Køpke (JK) på skype. Afbud fra Hans R. Andersen (HA).

 

Ad. 1

 • Referatet gennemgået. PP får alle bestyrelsesmapper med papirer og vil gennemgå det hele og scanne det, der skal gemmes.
 • Kommissoriet til generalforsamlingen er lavet for to år siden.
 • JA har skrevet til kommunen om renovering foran klubhuset, men har endnu ikke fået svar.
 • PP har forsøgt at få fat i brandvæsnet, og har haft fat i politiet. Det er Farvandsvæsnet, der skal spørges om kursus i nødraketter.
 • Der er ikke indkaldt til møde med kommunen om slusning. Vi afventer kommunen og kører videre som tidligere.
 • Der er intet nyt om rampen ved Kammerslusen.
 • Formanden har haft kontakt med SydEnergi og venter på svar. Internettet retableres så snart, der er strøm i stikkontakten. PP rykker.
 • Vi afventer stadig at Gert får lavet overdækning af terrassen ved klubhuset.
 • Der overvejes, hvordan en løsning på den ringe deltagelse til arbejdsdage løses, så der kan komme forslag til Sejlernyt og sagen tages op på generalforsamlingen.
 • Paula arbejder med en gennemgang af klubbernes forsikringer.
 • Referatet godkendt og underskrevet.

 

Ad. 2

 • Alt dækket ind under punkt 1

 

Ad. 3

 • Kasserer -nyt samt opdaterede brolister uddelt.

 

Ad. 4

Ribe:

 • Broer på Hovedeng-siden, der ikke kan benyttes pga. for ringe vanddybde skal ikke udlejes. CN og JA gennemgår de broer, der skal repareres. Ved samme lejlighed ordnes jollepladserne, når der kommer en gravemaskine til maj.
 • Det blev drøftet, om vi skulle samle de både, der har lidt "historisk" tilsnit ved den øverste ende af Skibbroen. Det skal være en frivillig løsning, men en god idé at arbejde på det på længere sigt af hensyn til projektet med Det maritime Ribe.
 • Kommunen forespørges om renovering af vejen til klubhuset. Formanden.

Kammerslusen:

 • Formanden kontakter ejeren af el-ledningen, der ligger på læssebroen.
 • De havarerede broer foreslås fjernet og pontonerne kan evt. anvendes til udvidelse af gæstebroerne.
 • Der etableres gæstebroer for Ribe-både ved bro 45 og 46.

 

Ad. 5

Festudvalget:

 • Standerhejsning den 28. april.

Vadehavets bådklubber (VB):

 • Ledelsen har udpeget ST til medlem af Nationalparkrådet.
 • Det blev besluttet, at Ribe Sejlklub foreslår det foreløbige Vagerlaug, at klubben i år gennemfører afmærkningen af Lundvig Løb. Der har meldt sig en del frivillige til at gennemføre arbejdet. Der holdes møde den 27. april ved Kammerslusen, og arbejdet forventes at gå i gang i kommende weekend

 

Ad. 6

 • Intet.

 

Mødet slut 21:00
Næste møde 24. maj.

 

ref. ST, 26. april.

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe