Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Generalforsamling Ribe Sejlklub 18 marts 2020 kl. 19:00.

02-02-2021

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lars Burkall.
                                                                                                                    
2. Formandens beretning

 

3. Kassererens fremlæggelse af regnskab

a. - for Ribe Sejlklub herunder regnskab fra aktivitetsudvalget.
b. - for Ribe Sejlklubs havneanlæg
c. - bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år
d. - bestyrelsens forslag til broleje m.v. for det kommende år

 

4. Behandling af indkomne forslag.
a: Bestyrelsen:
    Ændringsforslag til Vedtægterne:
    §6, Forsikringsforhold.
    §7, Bestyrelse
    §9, Regnskab og revision

b: Bestyrelsen: Afregning af arbejdsdage.

c: Else Jacobsen Bro nr. 22, Brian Lønne Bro nr. 44, John Rasmussen Bro nr. 56
    Dan Jensen Bro nr. 234 og Annita Westergaard Bro nr. 52:
    • At vi laver et familiemedlems skab af klubben
    • Takster på broer - ændres så det er er bådens størrelse / længde der afgør prisen.
    • Bestyrelsen består af 5 medlemmer

 

5. Status på projekter slusen

 

6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Steffen Steffensen, modtager valg
Per Petersen, modtager genvalg
Zita Andersen, genopstiller ikke
Jan Køpke, genopstiller ikke

 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg er:
Niels Frederiksen
Dan Jensen

 

Valg af revisorer
På valg er:
Ove Jensen
Frits Sandberg

 

Valg af revisorrepræsentant
På valg er:
Søren Christensen

 

6. Eventuel.

 

 

Tilbage

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe