Velkommen

Danmarks ældste by's sejlklub har havne-faciliteter både ved Kammerslusen og inde i byen. Klubben er med i Frihavnsordningen, så besøg os hvis du er på disse kanter.
Billede 2


For både uden mast med dybgang under 1 m er havnen inde i byen afgjort et besøg værd. Husk at der er mest vand i åen lige før slusen lukker op.

Indsejlingen til Ribe Kammersluse er markeret med koste hele vejen og nem at besejle ved højvande. Ved normal lavvande kan både med en dybgang på 40-50 cm lige smutte igennem. Det værste punkt er lige efter S-svinget over en distance på et par hundrede meter. 

 

Nyheder:

Fredag d. 24. juni 2016

Så er den gal igen.

Pas på jeres ejendele i åen.

Et af vores medlemmer har fået stjålet sin påhængsmotor i Ribe havn.

 

Med venlig hilsen

Jan Køpke Sørensen

Kasser

 

Fredag d. 24. juni 2016

Grødeskæring Ribe Å

Der foretages grødeskæring i åen d 27-6 2016.

 

Mhv bestyrelsen

Onsdag d. 15. juni 2016

HUSK     Smakketræf      HUSK

Husk smakketræf i Ribe  d.1 juli 2016.

Info til medlemmer i Ribe sejlklub. Der mangles følgebåde d. 1 juli til sejllads med smakkejollerne. Hvis i har interesse så kontakt:

Flemming Kondrup

23 71 51 91

fkondrup@stofanet.dk

 

Se programmet for maritimdag d 2. juli 2016 her.

Lørdag d. 11. juni 2016

Broerne ved slusen.

Nu er sejlsæsonen godt i gang, men sivene ved  Kammerslusen har ikke fundet ud af der er sejlsæson og derfor gror de som de er betalt for det.

Hermed en opfordring til alle broejere/lejere ved slusen i følge vedtægterne at få slået siv ved deres bro og under det stykke af langbroen der dækker adgang til broen, øst og vest. Buskrydder kan lånes af klubben ved henvendelse til havne udvalget for Kammerslusen.

Hvis sivene ikke er slået efter en rimelig tid vil det blive gjort af udefrakommende for bro ejer/lejers regning.

 

Med sejler hilsen

Havne udvalget

Tirsdag d. 7. juni 2016

Udflugt til Langjord 25 Juni 2016

Udflugt til Langjord 2016 se indbydelsen her

"Gamle" sejlere er også velkommen til at deltage.

 

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen

Ribe Sejlklub

Ribe Sejlklub • Jedsted Klostervej 25, Jedsted • 6771 Gredstedbro •