Velkommen

Danmarks ældste by's sejlklub har havne-faciliteter både ved Kammerslusen og inde i byen. Klubben er med i Frihavnsordningen, så besøg os hvis du er på disse kanter.
Billede 2


For både uden mast med dybgang under 1 m er havnen inde i byen afgjort et besøg værd. Husk at der er mest vand i åen lige før slusen lukker op.

Indsejlingen til Ribe Kammersluse er markeret med koste hele vejen og nem at besejle ved højvande. Ved normal lavvande kan både med en dybgang på 40-50 cm lige smutte igennem. Det værste punkt er lige efter S-svinget over en distance på et par hundrede meter. 

 

Nyheder:

Onsdag d. 31. august 2016

Referat af bestyrelsesmøde 22 aug 2016

Referatet kan findes under klubben/referater.( Husk at logge ind )

 

M.v.h. Bestyrelsen 

Onsdag d. 31. august 2016

Havnepenge

Der har været et møde med Esbjerg, Varde og Ribe Sejlklub. Det blev besluttet at der nu er ens regler for disse 3 klubber indbyrdes. Der skal ikke betales havnepenge, men kun for strøm, hvis det benyttes. Dette gælder også ud over 3 døgn. Enslydende formulering, gældende for de tre klubber, og betingelser vil blive fremsendt når de er udarbejdet.

N. Grün

formand

Fredag d. 26. august 2016

Beslutningen er taget.

Omfartsvej i Ribe. Se artiklen fra JV her.
Tirsdag d. 23. august 2016

Sommerferie historier og billeder

Så er sommerferien næster over for de fleste af os og vi skal gøre klar til vinterens komme.

Derfor vil det være dejligt med nogle gode historier og billeder fra medlemmerne som kan deles med sejlernyt's efterårs udgave.

Har du/i nogle gode historier og billeder du/i vil dele så send dem til Niels Grün's mail adresse nkg@post.tele.dk


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tirsdag d. 23. august 2016

Vikingeskibet Imme sejr

Vikingeskibet Imme Sejr skal deltage i nogle filmoptagelser i Ribe i begyndelsen af september. Til dette mangles der en besætning. Hvis nogle i sejlklubben er interesseret i at deltage kontakt  Flemming Kondrup på mail Fkondrup@stofanet.dk

Kørselsudgifter dækkes af Ribe Vikingecenter.

For at sejle med bliver du medlem af skibslaget. Udgiften til medlemsskabet dækkes af vikingecenteret.


Link til Kalø Vikingeskibslag

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ribe Sejlklub.


Ribe Sejlklub • Jedsted Klostervej 25, Jedsted • 6771 Gredstedbro •