Velkommen

Danmarks ældste by's sejlklub har havne-faciliteter både ved Kammerslusen og inde i byen. Klubben er med i Frihavnsordningen, så besøg os hvis du er på disse kanter.
Billede 2


For både uden mast med dybgang under 1 m er havnen inde i byen afgjort et besøg værd. Husk at der er mest vand i åen lige før slusen lukker op.

Indsejlingen til Ribe Kammersluse er markeret med koste hele vejen og nem at besejle ved højvande. Ved normal lavvande kan både med en dybgang på 40-50 cm lige smutte igennem. Det værste punkt er lige efter S-svinget over en distance på et par hundrede meter. 

 

Nyheder:

Lørdag d. 14. januar 2017

El problemer på broen ved slusen

Da vi har haft elektriske problemer ud af broen ved slusen, opfordre vores elektriker, at de bådejere der har deres ubrugte forlængerledninger liggende på broen, at få dem taget ind i tørvejr. Stikkene bliver fulde af vand, korroderer og det vil skabe overgang i stikket og efterfølgende strømsvigt.

Der skal bruges godkendte blå CE stik med jord, da det er krævet at have jordforbindelse med ind og rundt i båden. Man skal også sørge for at ledningen er tyk nok til at tætningen i enden af stikket virker, så man undgår at vand kan komme ind i stikket.

http://www.harald-nyborg.dk/images/800/2151.jpg

 

Se retningslinjer her for brug af el .

 

Med venlig hilsen

Jan Køpke Sørensen

Kasserer

 

Torsdag d. 12. januar 2017

Gule ærter

Husk tilmelding til gule ærter i klubhuset

Lørdag d. 4 februar kl. 18.00

Bindende tilmelding senest d. 27. januar til

Karin

tlf.  29473343 eller

E-mail: karinlautgryn@gmail.com


Aktivitetsudvalget.


Mandag d. 9. januar 2017

Sejlklubbens toilet ved slusen.

Da Esbjerg kommune ikke ønsker at gøre brug af klubbens toiletfaciliteter som offentligt toilet  fra 01-01-2017 og har frataget sejlklubbens tilskud til rengøring af toiletterne ved kammerslusen, er døren til toilettet blevet forsynet med en smæklås. For at benytte toilettet skal der bruges en P nøgle som udleveres gratis til medlemmer mod et depositum på 200,- kr. Nøglen kan erhverves ved at kontakte Per "Sille" Pedersen tlf.51509539.

Det nye offentlige toilet er flyttet over i den gamle slusemester bolig.

 

På vegne af bestyrelsen

Jan Køpke Sørensen

Kasser.

Mandag d. 2. januar 2017

Opstramning af klubbens regler og vedtægter.

Bestyrelsen vil fremover stramme op omkring overholdelse af klubbens regler og vedtægter.

Der vil fra 1 Feb. 2017 blive opkrævet gebyr for de både der ønsker en plads ved sejlklubben om vinteren for at få strøm: 250 kr. pr. måned plus strømforbrug. Dette gælder fra 1 Nov – 1 April, derefter 90 kr. pr. døgn.

Samme regler bliver gældende for brug af gæstebroerne ved slusen. Lån af pladserne skal altid være efter aftale med havnefoged. Er der ikke nogen aftale fremsendes regning på 90 kr. pr. døgn.

Joller på bådpladsen skal have synlig betalingsmærke, samt medlems nr. Der vil fremadrettet ( fra 1 feb.2017) blive opkrævet halvårlig afgift på 250 kr. ( 1 maj- 1 okt./ i Okt.-1 Maj) dette også efter aftale med havnefoged. Manglende aftale og afregning pålægges 250 kr. pr. md.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Mandag d. 2. januar 2017

Referatet for ekstraoridinært bestyrelsesmøde.

Referatet ligger til gennemsyn under referater ( Husk at logge ind )

 

Mvh. bestyrelsen

Ribe Sejlklub • Jedsted Klostervej 25, Jedsted • 6771 Gredstedbro •