Velkommen

Danmarks ældste by's sejlklub har havne-faciliteter både ved Kammerslusen og inde i byen. Klubben er med i Frihavnsordningen, så besøg os hvis du er på disse kanter.
Billede 2


For både uden mast med dybgang under 1 m er havnen inde i byen afgjort et besøg værd. Husk at der er mest vand i åen lige før slusen lukker op.

Indsejlingen til Ribe Kammersluse er markeret med koste hele vejen og nem at besejle ved højvande. Ved normal lavvande kan både med en dybgang på 40-50 cm lige smutte igennem. Det værste punkt er lige efter S-svinget over en distance på et par hundrede meter. 

 

Nyheder:

Fredag d. 13. maj 2016

Når uheldet er ude.

Når uheldet er ude er vi i Ribe Sejlklub dækket af en kollektiv ansvarsforsikring som dækker når der sker skade på anden mands båd ved f.eks. påsejling.

Leif Fogtmann er desværre i den forgangene uge blevet påsejlet ved hans bro ved Kammerslusen. Umiddelbart ser det ikke ud til at være sket nogen skade, men ved nærmere eftersyn er glasfiberen blevet trykket og båden skal repareres.

Bestyrelsen opfordre alle der sejler på åen, hvis de påsejler en anden båd, at står frem så vi kan få det meldt til forsikringen. Hvis den der påsejler ikke melder sig så dækker ansvarsforsikringen ikke, så er det den enkeltes kaskoforsikring der skal dække med den økonomisk bet det vil medføre.

Hvis påsejling eller anden skade sker kontakt, da en af bestyrelsen så vil vi være behjælpelig med at formidle kontakten til forsikringen.

Kontakt personer i verserende sag er næstformand Erik Lund Christensen 20698903 eller Kasser Jan Køpke Sørensen 40215501

God pinse og tulipanfest

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Jan Køpke Sørensen

Kasser

Mandag d. 9. maj 2016

Ny driftsform af Kammerslusen fra d. 1 oktober 2015

Per Sille har haft kontakt til Esbjerg kommune og følgende er stadigvæk gældende:

 

Kammerslusen vil ikke længere være fast bemandet i gratisperioden. Al slusning foregår ved tilkald, som hidtil kun har været tilfælde uden for gratisperioden.

De sejlende bedes være i god tid mht. bestilling af slusning.

 

Der er ikke ændret på gratisperiode og slusetakster.

 

På vegne af vej og park Esbjerg kommune.

Jan Køpke Sørensen

Ribe Sejlklub • Jedsted Klostervej 25, Jedsted • 6771 Gredstedbro •